Foreldrene i private barnehager mest fornøyd igjen.

Og vår barnehage lå høyere enn alle snitt på de fleste områder, på et par områder lå vi likt.