FORELDREMØTE 31. JANUAR

Husk foreldremøtet onsdag 31. januar. Terje Melaas kaller det "den livsviktige leken": "De voksne må inn i leken for å gi barna den livsviktige lekekompetansen."