Vedlikeholdsplikt

Berg barnehage driver i lokaler eid av Tromsø kommune. Huseier har i leieavtalen pålagt leietaker vedlikeholdsplikter. Hvert medlem har vedlikeholdsplikt. Foreldre/foresatte som har flere andeler har kun vedlikeholdsplikt som for en andel.