Vedtekter og forretningsregler

Barnehagens vedtekter og forretningsregler ligger til grunn for drifta av barnehagen. Link til vedtekter og forretningsregler finner dere nedenfor, samt noen endringer som er vedtatt senere.