VÅR VISJON - Barna skal tenke tilbake på tiden i barnehagen med glede.

Vi skal arbeide hardt, og på ulike måter, for at alle barna skal oppleve seg som en viktig lekekamerat i vårt fellesskap. «En god barndom varer livet ut.»

Vi skal arbeide hardt, og på ulike måter, for at alle barna skal oppleve seg som en viktig lekekamerat i vårt fellesskap. 

Kjernen i den gode barndom er det å oppleve seg som en viktig del av et sosialt fellesskap. (Kari Pape)

LEK OG VENNSKAP har stor betydning for barns utvikling og trivsel. Gjennom gjentakende lek med venner og med rike leketemaer, utvikler barna seg på alle områder, med den beste motivasjonen. Fordi lek er det artigste som barn kan holde på med, og med støtte fra lekekompetente voksne, vil tiden i barnehagen være en glad tid. 

Vi i Berg barnehage er også opptatt av et aktivt UTELIV, som skal gi barna mange muligheter og gode opplevelser. En god motorisk utvikling skjer i utfordrene omgivelser. Gleden ved å være ute er en del av vår kulturarv, og bidrar også til gode lekestunder og vennskap.