VÅR VISJON - Barna skal tenke tilbake på tiden i barnehagen med glede.

Vi skal arbeide hardt, og på ulike måter, for at alle barna skal oppleve seg som en viktig lekekamerat i vårt fellesskap. «En god barndom varer livet ut.»

Nyheter