Ansatte

Berg barnehage SA

Gunhild E. Berg Johansen

Stilling: Annet

Trude Jensen

Stilling: Daglig leder

Camilla Kvitberg Lehne

Stilling: Assistent

Vikar

Ørjan Sørensen

Stilling: Assistent

Ane Mikkelsen

Stilling: Assistent

Vikar

Gunn-Janne Sørensen

Stilling: Assistent

Bodil Jørgensen

Stilling: Assistent

Torunn Håkstad

Stilling: Pedagogisk leder

Gørill Aasheim Bjerkås

Stilling: Pedagogisk leder

Majlen Sørensen

Stilling: Pedagogisk leder

Arild Johannessen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Ewelina Nowicka

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Tone Larsen

Stilling: Kontormedarbeider

I tillegg til at Tone har endel ansvar på kontoret fungerer hun også som vikar på alle avdelingene.

Eivind Malm Gabrielsen

Stilling: Barnehagelærer

Lena Hartvigsen

Stilling: Barnehagelærer

Solveig Jensen Lehne

Stilling: Støttepedagog

Bergneset

Gunn-Janne Sørensen

Stilling: Assistent

Bodil Jørgensen

Stilling: Assistent

Majlen Sørensen

Stilling: Pedagogisk leder

Lena Hartvigsen

Stilling: Barnehagelærer

Bjørkebakken

Gunhild E. Berg Johansen

Stilling: Annet

Ørjan Sørensen

Stilling: Assistent

Torunn Håkstad

Stilling: Pedagogisk leder

Arild Johannessen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Grønnlikollen

Ørjan Sørensen

Stilling: Assistent

Gørill Aasheim Bjerkås

Stilling: Pedagogisk leder

Ewelina Nowicka

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Eivind Malm Gabrielsen

Stilling: Barnehagelærer

Kontoret

Trude Jensen

Stilling: Daglig leder

Tone Larsen

Stilling: Kontormedarbeider

I tillegg til at Tone har endel ansvar på kontoret fungerer hun også som vikar på alle avdelingene.

Andre ansatte